باشگاه هواداری

بزرگ ترین دارایی هر تیمی در جهان هواداران آن تیم هستند.

فوتبالیکا به باشگاه ها کمک می کند تا بزرگ ترین سرمایه های خود را پیدا کنند و به هواداران هم این امکان را می دهیم تا هم با باشگاه مورد علاقه ی خود به شکل مستقیم در ارتباط باشند و هم امکانات باشگاه شان آسان تر در دسترس قرار گیرد.