درباره ما

اتحادیه ی باشگاه های فوتبال ایران در زمان شکل گیری و تأسیس در جهت ایجاد یک حرکت هماهنگ و هدفمند توسط باشگاه ها در راه رسیدن به مرز خودکفایی و دفاع از حقوق صنفی پا به عرصه ی وجود گذاشت .

موسسان این اتحادیه بر این باور بودند که چنان چه با یک برنامه ی مدون و مبتنی بر دیدگاهی علمی، تشکیلاتی مستقل و پویا برای باشگاه های فوتبال کشور ایجاد شود، می توانیم مرزهای بین کشور های توسعه یافته در فوتبال را در نوردیده و به آستانه ی تحولی شگرف در نگاه به نظام باشگاهداری نوین دست یابیم. با گذشت سال ها اتحادیه به عنوان مکانی برای هم فکری و همکاری باشگاه ها برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تعریف شد.

در اساس نامه ی اتحادیه ی فوتبال باشگاه کشور مواردی پیش بینی شده که می تواند هم به اقتصاد فوتبال کمک کند و هم همراهی هواداران و باشگاه ها را دوچندان کند.

از این رو با همکاری موسسه ی فرهنگی دیجیتال ایده پردازش هوشمند برنا، طراحی و پیاده سازی دانش نامه ی فوتبال ایران و جهان –فوتبالیکا- در دستور کار قرار گرفت.

امیدواریم با همراهی همه ی شما علاقه مندان به فوتبال ایران و جهان، فوتبالیکا به عنوان یک برند جهانی در حوزه ی فوتبال خود را مطرح کند.

سپاس از همراهی تان

اتحادیه ی باشگاه های فوتبال ایران

موسسه ی فرهنگی دیجیتال ایده پردازش هوشمند برنا