شما هم می توانید فوتبالیکا را به دوستان تان معرفی کنید و امتیاز بگیرید و هم در بین اعضای باشگاه هواداران تیم محبوب تان، دوستان تازه ای پیدا کنید.

این ویژگی شرایطی را به وجود می آورد که به یکدیگر کمک کنیم تا محیطی سالم تر در ورزش فوتبال ایجاد شود.

پس همه کمک می کنیم تا ورزشگاه دانشگاه باشد.