به محض آغاز بازی هایی که شما در مسابقه ی پیش بینی نتیجه ی آن تیم ها شرکت کرده اید یا تیم محبوب تان که عضو باشگاه هواداران آن هستید آغاز شود، شما را در جریان لحظه به لحظه ی آن بازی ها قرار می دهیم.

با فوتبالیکا هیچ مسابقه ای را از دست نمی دهید.