تیم فنی و آنالیز فوتبالیکا هر روز و برای همه ی بازی هایی که در لیست مسابقه های پیش بینی قرار می گیرد، محتواهایی برای کمک به کاربران منتشر می کند تا بهتر بتوانند گزینه درست را حدس بزنند و شانس برنده شدن خود را افزایش دهند.

این محتوا در قالب بسته های تصویری و صوتی به کاربران ارائه می شود.

سعی می کنیم در تهیه ی این محتوا از بهترین آنالیزورها و گویندگان ورزشی استفاده کنیم.