اساس فوتبالیکا بر شفافیت مالی بنا نهاده شده است.

بر همین منوال گروه مالی ما در کوتاه ترین زمان ممکن و حداکثر پس از 12 ساعت از پایان آخرین بازی هر روز، جوایز نقدی برندگان را اهدا خواهد کرد و به شکل نقدی به حساب اعلام شده ی آن ها واریز می کند.