فضای اپلیکیشن و وب سایت و سایر بسترهایی که می توانید از دانش نامه ی فوتبالیکا استفاده کنید، به شکل کامل برای شما شخصی سازی شده و می توانید از محتوای مورد علاقه ی خود لذت ببرید. بسترهای عرضه ی فوتبالیکا به گونه ای طراحی شده که بسیار کاربرپسند و User Friendly است.

رابط کاربری در فوتبالیکا به توجه به استانداردهای روز جهانی طراحی و پیاده سازی شده و محیطی امن و مناسب برای شما ایجاد کرده است.

میزان هزینه و جوایز شما فقط دراختیار شماست و کسی از فعالیت های شما باخبر نخواهد شد؛ مگر درصورتی که خود بخواهید و یا فعالیت های شما سبب پیشرفت تیم تان در باشگاه هواداران تان شود یا آن دسته از فعالیت هایی که امتیازهایی ویژه را برای تان به ارمغان خواهد آورد.